KL DANISH DEMOGRAPHY // KL ANALYSERAPPORT

DK // Kommunernes Landsforening udgiver årligt en analyse rapport over Danmarks demografiske udvikling. Udgivelsen består af to bøger på samlet 400 sider. Layoutet bærer brødtekst, billeder, figurer, kort og tabeller i 10 forskellige afsnit, med hver deres farve. Bogen er designet i samarbejde med Krims for G7 ENG // The National Association of Local Governments (KL) publishes an annual analysis report of Danish demography and development. The publication consists of two books for a total 400 pages. The layout contains text, images, infographics, maps and tables for 10 different sections, each with their own color. The book is designed in collaboration with G7 for KL 2014.

Back to Top