LOGO // G

DK // Logo forslag for et lokalt Grafisk Netværk i Aarhus, Danmark. Et lukket fagligt netværk som mødes en gang om måneden og yderligere deltager i fagligt relaterede events. Formået er at medlemmerne inspirere og udfordrer hinanden på den kreative legeplads – uden forbehold og kommercielle betragtninger og lignende begrænsninger. ENG // Logo proposal for a local Graphic Network in Aarhus, Denmark. A closed professional network which meets once a month and further participate in professional-related events. The intention is that members inspire and challenge each other on a creative playground - without reservation and commercial considerations and similar restrictions.

Back to Top