RUSSIT LOGO

ENG // Logo design for an IT outsourcing cooperation between Denmark and Russia. The company solves, digital challenges within web and app development: Russ IT – IT Rush – RUSSIT The logo is based on: @ – ® – R DK // Logo design for et IT-outsourcing samarbejde mellem Danmark og Rusland. Virksomheden løser blandt andet digitale udfordringer indenfor web- og app-udvikling: Russ IT – Rush it – RUSSIT Logoet er baseret på: @ – ® – R

BLACK  //  WHITE //  RED
Logo idea and structure
Circular logo whit tagline
...on the Wall...
Businesscard front and back
Mailsignature
Merchandice
Back to Top